• Friday, May 13th, 2022

Guilty world you cannot lead God creation, nature with dirty polluted sky and earth soil, cover with filthy, unhealthy blanket, you cannot lead life on this earth with dirty, unhealthy air, unhealthy water, and unhealthy food, you cannot lead nature, God creation with something what God did not and could not create. Why God could not create? Guilty world do you know why God create earth and sky and everything what healthy life require before life was born. Before human beings, children was not born, world can you tell where is what God create and devil destroy, and replace with his own creation and is what today, whole wide world face and is very scared because is easier destroy whole wide world then I can unbutton my shirts, world if you believe in God and his nature, do something for God and his nature and for every child life requirements before child is born and when is child born, world definitely our prayers, will be accept and blessed if is not too late.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

342 Responses

 1. ehliyet s?nav? sorular? sana ehliyet s?nav? sorular? verir ve çözmeni sa?lar.
  Ehliyet s?nav? sorular? art?k seni bekliyor.

  ehliyet s?nav sorular?

 2. Ehliyet al?rken Ehliyet S?nav Sorular?
  çözmek e-s?navdan alaca??n?z puan? yükseltmenize yard?mc?.
  Sorular? çözerek sürekli pratik yapmak sizi daha ba?ar?l?
  k?lar. Ehliyet S?nav Sorular?n? çözmek için Ehliyet
  S?nav Sorular? çözmek için en faydal? sitelerden biridir.

  Bütün Güncel Ehliyet S?nav Sorular?na göz atmak için linki kullan?n!

  ehliyet s?nav sorular?

 3. cheap essays
  write my essay affordable
  top rated essay writing websites

 4. Ehliyet al?rken Ehliyet S?nav Sorular? Ehliyet S?nav Sorular? gençler aras?nda
  en çok çözülen online s?nav sistemidir.
  Online ÇIKMI? SINAV sorular? size ehliyet s?nav?n? kazand?r?r.

  ehliyet s?nav sorular?

 5. Ehliyet S?nav Sorular? Sorular? çözerek sürekli pratik yapmak sizi daha
  ba?ar?l? k?lar. Ehliyet S?nav Sorular?n? çözmek için en faydal? sitelerden biridir.
  Bütün Güncel Ehliyet S?nav Sorular?na göz atmak için linki kullan?n!

  ehliyet s?nav sorular?

 6. 6
  Qpwyin 

  order oxybutynin 2.5mg online cheap buy fosamax 35mg generic furadantin 100 mg sale

 7. service learning reflection essay
  essay writers net
  custom law essays

 8. Bedava Keep2share Hesap almak isteyenler için do?ru site buras?d?r.
  Ücretsiz Keep2share Hesap güncel çal??an hesaplar, Keep2share account.

  Bedava Keep2share Hesap

 9. Bedava Brawl Stars Hesap almak isteyenler
  için do?ru site buras?d?r. Ücretsiz Brawl
  Stars Hesap güncel, Bedava brawl stars hesaplar?.

  Bedava Brawl Stars Hesap

 10. Bedava Chegg Hesap almak isteyenler için do?ru site buras?d?r.
  Ücretsiz Chegg Hesap güncel çal??an hesaplar,
  Bedava Chegg hesab?.

  Bedava Chegg Hesap

 11. 11
  CharoKrkt 

  what are the best essay writing services
  writing essay services
  write my essay custom writing

 12. Bedava Discord Hesap almak isteyenler için do?ru
  site buras?d?r. Ücretsiz Discord Hesap güncel çal??an hesaplar,
  Discord Hesaplar.

  Bedava Discord Hesap

 13. 13
  Vewmqo 

  motrin buy online buy generic mirtazapine rocaltrol 0.25 mg ca

 14. Bedava Disney Hesap almak isteyenler için do?ru site buras?d?r.
  Ücretsiz Disney Hesap güncel çal??an hesaplar, Bedava Disney Hesaplar?.

  Bedava Disney Hesap

 15. 15
  DronaKrkt 

  essay on service
  online essay editing services
  essay editing service reviews

 16. Bedava Free Fire Hesap almak isteyenler için do?ru
  site buras?d?r. Ücretsiz Free Fire Hesap güncel çal??an hesaplar, Free Fire Hesaplar.

  Bedava Free Fire Hesap

 17. Bedava Coc Hesap almak isteyenler için do?ru site buras?d?r.
  Ücretsiz Coc Hesap güncel çal??an hesaplar, Bedava coc hesaplar?.

  Bedava Coc Hesap

 18. Bedava Gmail Hesap almak isteyenler için do?ru site buras?d?r.
  Ücretsiz Gmail Hesap güncel çal??an hesaplar, Gmail Hesaplar? Bedava.

  Bedava Gmail Hesap

 19. 19
  TwylaKrkt 

  cheap custom essay writing service
  helping others essays
  student essay help

 20. Bedava instagram Hesap almak isteyenler için do?ru site buras?d?r.
  Ücretsiz instagram Hesap güncel çal??an hesaplar, instagram hesaplar?.

  Bedava instagram Hesap

 21. 21
  Yunkbi 

  buy bupropion 150mg pill sildenafil online order generic viagra 100mg

 22. 22
  EasterKrkt 

  help me with my essay
  what is the best custom essay writing service
  hire someone to write my essay

 23. Belirli bir miktar?n yüzdesini bulmak, yüzde hesaplama olarak bilinir.
  Bu hesaplama için genellikle günlük hayatta bulunan birkaç formül vard?r.
  Yüzdeleri hesaplarken A gibi bir miktar?n %x’ini hesaplamak isterseniz A, x ile çarp?l?r ve sonra yüze bölünür. Bu i?lem yüzdeleri hesaplamak için kullan?l?r. Bir say?n?n al?naca?? yüzde, o say? üzerinde i?lenmelidir.

  Yüzde hesaplama

 24. 24
  EasterKrkt 

  college essay review services
  essay checking service
  in an essay help you guide

 25. 25
  Mfopjv 

  cheap augmentin 1000mg clavulanate cost bactrim 960mg generic

 26. 26
  Dalgulast 

  buy cialis online prescription C The mRNA level of ER ?±36 after transfection of let 7b and let 7i

 27. 27
  entaitind 

  A representative from Eli Lilly did review the paper before submission buy viagra and cialis online

 28. 28
  JimGus 

  azithromycin price uk

 29. 29
  Gkvykx 

  cephalexin 500mg pill cephalexin 125mg price buy erythromycin pills

 30. 30
  Yglzwc 

  buy fildena 50mg nolvadex 10mg pills budesonide for sale online

 31. 31
  Xnytkn 

  cefuroxime over the counter bimatoprost pills order generic robaxin

 32. Hey there are using WordPress for your site platform? I’m new to the blog world but I’m trying to get started and set up my own. Do you need any html coding expertise to make your own blog? Any help would be really appreciated!

 33. Olgun K?z Esra

  Selam kalbi güzel kendi güzel insanlar, ben Esra. 32 ya??nday?m ve ö?retmenim.
  Evli ve 1 çocuk annesiyim. 1.65 boyunda ve 60 kiloyum.
  Günümün ço?u okulda geçer. ?? d???nda da genel olarak evimle ve k?z?mla ilgilenirim.
  Bugün sizlere erkekler hakk?nda birkaç konu hakk?nda bilgiler vermek
  istiyorum. ?lk olarak d?? görünü?ten bahsetmek
  istiyorum. D?? görünü?te benim dikkatimi çeken yak???kl?l?ktan ziyade davran??lard?r.
  Bunu ?öyle aç?klamak isterim. Bazen öyle bir an olur ki çok yak???kl? olan bir erkek uzaktan davran??lar?n?
  izledi?inizde size itici gelir. Bunun sebebini asla anlamazs?n?z ancak o erkek belirli kal?plara uymaktad?r ve asla
  o erke?in sa?lam ayakkab? olmad???n? dü?ünürsünüz.

  ??te burada erkeklere dü?en hiçbir kad?na böyle hissettirmemeleri gerekti?idir.

  Kad?nlar kendilerine güven vermeyen erkekler ile tan??mak dahi istemezler.
  Böyle erkeklerin uzun süreli ili?ki ya?amayacaklar?n? ve ciddi olmayacaklar?n? dü?ünürler.
  Asl?nda bu kad?nlar?n yapt??? hatalardan biri
  olarak dü?ünülebilir ama maalesef bilindi?i
  üzere kad?nlar ço?u zaman hisleri ile hareket ederler.
  Bunun d???nda erkeklerin asla her kad?nla flörtle?ir gibi konu?mamas? gerekir.
  Girdi?i her ortamda, her kad?na ayn? üslupla yakla?an erkek
  kad?nlar için oldukça iticidir. Erkeklerin her zaman çocuk gibi olduklar?ndan bahsedilir.
  Asl?nda bu durum k?smen de olsa do?rudur.

  Bunun sebebi erkeklerinde çocuklar gibi ço?u zaman yönlendirilmeye ihtiyaç duymalar?d?r.
  Erkekler baz? konularda ç?kmaza girerler ki bu
  konular genellikle kad?nlara nas?l davranmalar? gerekti?ini bilemeyi?lerinden kaynakl? olmaktad?r.
  Kad?nlar olarak bize dü?en erkeklere her zaman ne istedi?imizin mesaj?n? vermektir.
  Erkekler o kadar düz dü?ünürler ki a?z?m?zdan ç?kan kelimeler onlar için as?l anlamlar?nda kullan?l?yordur.
  Tabi ki bu durum biz kad?nlar için asla böyle
  de?ildir. Kad?nlar kendilerini dinleyen erkeklerden ho?lan?rlar.

  Burada dinlemekten kas?t hem söz dinlemek hem de onlar?n anlatt??? her ?eyi sakince dinlemek anlam?na gelmektedir.
  Kad?nlar kendi istedikleri do?rultuda davranan erkekleri her
  zaman daha çekici bulurlar. Özellikle di?er kad?nlar
  üzerinde istedikleri yap?lan kad?nlar çok mutlu ya?arlar.
  Ancak kad?n?n her dedi?inin yap?lmas? ili?kide uzun vadede sorunlara da yol açabilir.
  Sürekli her istedi?ini elde eden kad?n ili?kiden s?k?lma noktas?na gelebilir.
  Bu duruma dü?memek için isteklerini kendi s?n?rlar?n?z do?rultusunda gerçekle?tirmeye çal??man?z gerekmektedir.
  Yani kendi s?n?rlar?n?zdan ödün vermeden kad?nlar?n isteklerini gerçekle?tirebilirsiniz.
  ?yi bir dinleyici olman?zda kad?nlar için önemlidir. Özel an?lar?n? ve günlerini size anlatt?klar?nda bunlar? asla unutmamal?s?n?z.
  Size anlatt??? bir olay?n sizin taraf?n?zdan unutuldu?unu fark eden bir kad?n oldukça tehlikeli bir
  hal al?r. Ayr?ca hiçbir erkek kad?nlar üzerinde genelleme yaparak konu?ulmamal?d?r.
  Hepiniz ayn?s?n?z, senden de böyle cümleler duymay? beklemezdim gibi cümleler kad?nlar?n zay?f noktalar?n? hedef al?r.

  Bu nedenle her ne sebeple olursa olsun hiçbir kad?na di?er kad?nlar
  ile ayn? oldu?unu hissettirecek sözler asla söylememeniz gerekir.

  ?irinevler escort

 34. 34
  MarrisKrkt 

  i need help writing an essay for college
  essay writing services for cheap
  buy essays online for college

 35. Marjinal K?z Sevda

  Merhaba koko? han?mlar, marjinal beyler
  ben Sevda. 29 ya??nda bir güzellik uzman?y?m. Uzun k?z?l saçlara ve kahverengi gözlere sahibim.
  1.72 boyunday?m ve 56 kiloyum. Güzellik uzman? olmam sebebi ile hobilerim ve i?im
  son derece birbirine kar??m?? durumdad?r.
  Yani hem i? gere?i, hem de hobi olarak güzellik üzerine olan yeni her ?eyi ö?renmeyi ve denemeyi
  çok seviyorum. Bayan gözünden erkekler hakk?nda sizlere baz?
  noktalarda bilgiler vermek istiyorum. Öncelikle ?unu belirtmek istiyorum
  ki maalesef erkeklerin ki?isel bak?mlar?n? genel olarak ihmal etti?ini aç?k bir
  ?ekilde söyleyebilirim. Güzellik klini?ine her gün pek çok kad?n ziyaretçi gelmekte, ancak erkek say?s?
  gün içinde bir elin parmaklar?n?n say?s?n?
  geçmeyecek kadar az olmaktad?r. Bunun sebebi tabi ki erkeklerin d?? görünü? olarak sayd?klar? tek ?ey kasl? olmak olarak dü?ünmeleridir.
  Hâlbuki erkeklerin de kad?nlar gibi cilt bak?mlar?na dikkat etmeleri gerekmektedir.
  Maço erkek daha iyidir alg?s? gittikçe azalsa da kendini hala bu
  ?ekilde tan?mlamaya çal??an ve ki?isel bak?mlar?n? yapan erkeklere kar?? tepkili olan kad?n ve erkekler hala vard?r.
  Belki kad?nlar kadar s?k ve düzenli i?lemler yapt?rmak erkekleri s?kabilmektedir.

  Ama durum böyle bile olsa bu durumda kad?nlar kadar
  olmasa da baz? rutin i?lemleri sürekli olarak yapt?rmak gerekmektedir.
  Bunun d???nda k?l?k k?yafete son derece önem vermeleri gerekmektedir.

  Modaya uygun parçalar? tercih etmelilerdir. Ancak çanta kullanan ve özellikle pahal? marka çantalar? aksesuar gibi kullanmaya çal??an erkekler her daim iticidir.

  D?? görünü?lerinin yan?nda davran??lar? da önemlidir.
  Hiçbir erkek bir kad?na asla kaba saba davranmamal?d?r.

  Bu kad?n kim olursa olsun bu kural asla de?i?mez. Erkek dedi?imizde her zaman centilmen bireyleri dü?ünmeliyiz.
  Kad?nlara sayg? duyan, onlar?n fikirlerine önem
  veren ki?iler olmal?lard?r. Kar??s?ndaki kad?n? a?a??layan, yapt??? i?leri küçümseyen bir erkek her zaman yaln?zl??a mahkûm olmal?d?r.
  Böyle erkekler ile hiçbir kad?n beraber olmamal? ve onlara
  bu davran??lar?n?n yanl?? oldu?u her zaman belirtilmelidir.
  Özellikle küçük ya?lardaki erkek çocuklar?na anneleri taraf?ndan bu durum iyice ö?retilmelidir.
  Bir kad?n?n asla bir erkekten zay?f olmad??? erkeklerin bilincinde yer edinmelidir.
  Tabi ki kad?n erkek aras?nda fiziki özelliklerde farkl?lar bulunmaktad?r.
  Kas yap?lar? gere?i erkekler daha güçlü vücuda sahiptir.
  Ancak buna sahip olmalar? asla kad?nlar? a?a??lay?c? davranmalar?na neden olmamal?d?r.
  Aksine her daim yanlar?nda bulunan kad?nlar? destekleyici ve koruyucu olmalar? gerekmektedir.
  Kad?nlar erkeklere dair baz? ?eylere göz yummaya çal???rlar.
  Bazen söyledikleri ufac?k kelimeler ile asl?nda erkekler dü?üncelerini belli ederler.
  Ama kad?nlar bu nokta zerinde durmay?p sorun ç?karmamay? tercih
  ederler. Yat?klar? bir hata kar??s?nda kar??s?ndaki kad?n?n sessiz kald???n? gören her erkek, bundan sonraki süreçte davran??lar?nda ve sözlerinde daha da kötü tutumlar sergileyecektir.
  Bu noktalara gelmemek için erkekleri yönlendirmek gerekir.

  ?irinevler escort

 36. Olgun Kübra

  Çok k?ymetli insanlar merhaba! Bugün nas?ls?n?z?
  Hem keyifli hem soru i?aretlerini kald?racak
  bir yaz? var s?rada. Kad?nlar erkeklerden ne bekler?
  Kendimi de i?in içine katarak uzunca bir cevap verece?im.
  Bu arada benim ad?m Kübra. Erkekler konusunda pek ?ansl? oldu?um söylenemez
  ama ne yaz?k ki bir de üstüne seçiciyim. Hayat?n?za birinin girmek istemesi yetmiyor bana göre.
  Ben bir erke?in benim için çok fazla çabalamas?n? bekleyen bir yap?ya
  sahibim. ?imdiki zamanlarda kar?? cins bak?yor, bir iki gün u?ra??yor bakt? ki kad?n yüz vermiyor hemen pes ediyor.
  ?stedi?im ?ey kesinlikle bu de?il. Erkekler kararl? olacak ne istedi?ini bilecek ki sayg?n bir insan oldu?unu görelim.

  Sonuçta ba?lamadan biten hiçbir ?eyi istemeyiz. Küçük
  sürprizlere aç?k bir insan?m. Çok çok fazla maddi de?eri yüksek hediyelere dü?kün oldu?um söylenemez fakat dü?ünüldü?ümü görmek
  beni çok mutlu eder. Çünkü ben de kar??mdaki insan? mutlu etmek
  için elimden geleni yapan bir insan?m. Asla bir insana yapt???m
  iyili?in ya da davran???n kar??l???n?
  beklemem ama k?ymet bilinmesi çok ayr? bir noktad?r.
  Erkek dedi?iniz k?ymet bilmelidir. Sizlere destek olabilmeli, anlay??l? olabilmelidir.
  Hayat?ma girmek isteyen erke?in tan?d??? insanlar benim için de önemli
  bir roldedir. Benimle tan??t?rmak istemesi ya da o ortamda bulunmam? istemesi çok ho? bir hareket olur.
  Bu sizden çekinmedi?ini ya da sizden utanmad???n? gösterir.
  Di?er bir önemli konu iste, etraf?ndaki kad?nlar. Ço?u erkek
  dikkat çekmeye ve kad?nlar taraf?ndan ilgi görüp be?enilmeye
  bay?l?rlar.

  Ben bay?lmam. Biraz k?skançs?n galiba diyebilirsiniz ama bu hiçbir kad?n?n ho?una gitmez.
  Kad?nlar kadar erkeklerin de sahiplenilmeye, ilgiye, ?efkate
  ihtiyac? vard?r. Çünkü bilen bilir onlar asl?nda koca adamlar olup içlerinde minicik bir bebek gibi olabiliyorlar.
  Bunlar ince ama benim önem verdi?im detaylar. Ki?isel bak?m? konusunda, vücudunda tüyleri olsun istemem.
  Ço?u erkek yap?yorsa o da yapabilir. Bak?ml? olabilir.
  Yatakta vücuduna dokundu?umda daha çok istemeliyim onu.
  Ayn? zamanda romantik sevi?ebilmelidir. Yatakta çok sert davran?lmas?n? istedi?im söylenemez.

  Daha çok hissederek öpmeyi ve öpülmeyi, sevi?meyi tercih ederim.
  Ayn? zamanda di?leri temiz olmal?d?r. Sigara kullanm?yorsa da çok daha iyi
  olur çünkü öptü?ümde a?z?ma kül tablas? kokusu gelmesini istemem.

  Kullanmayan kad?nlar da böyle dü?ünüyorlard?r eminim.
  K?saca bir erkek sevmeli han?mlar. Bahanelerden uzak,
  çözüm üretip, bir yolunu bulup sevebilmeli. ‘’Yapacakt?m ama ?u oldu, söyleyecektim ama bu oldu’’ gibi cümleleri duymak bir
  yerden sonra s?kar. S?k?c? bir ileti?im nereye kadar sürer tam kestiremiyorum.
  Sad?k bir adam oldu?unu illa göstermesine gerek yok hissettirmesi yeterlidir.
  Ben bir erke?in benimle göz temas? kurarak konu?tu?unu,
  ?iir okudu?unu görmeyi çok isterim. ?çindeki romantik adam? bana göstermeli sadece.
  D??arda herkese nas?l davranaca??n? bilip, benim yan?mda özel hissedip tamamen kendi oldu?unu
  görmek beni çok mutlu eder çünkü ayr?cal?kl? hissederim.

  Bence çok ?ey istemiyoruz han?mlar, sizce?

  ?irinevler escort

 37. 37
  Hbjksi 

  order glucophage 1000mg pills metformin 1000mg generic buy norvasc generic

 38. 38
  Cmmwdd 

  order lisinopril 5mg generic buy tenormin 100mg without prescription atenolol pills

 39. Kazand?rio Kodlar? ço?unuz Kazand?rio kodlar?n? s?k s?k arars?n?z, biz de sizler için Kazand?rio kodlar?n? sitemizde ücretsiz olarak payla?aca??z.
  Kazandirio’nun hile kodu sayesinde kolayca giri? yapabilirsiniz.
  Bu yaz?da Earnio Pepsi kodlar?n? bulacaks?n?z.
  Doritos Kazand?rio Kodu listemizde uygulamada kullanabilece?iniz ücretsiz Kazandirio
  kodlar?n? payla?t?k. Her biri farkl? hediyeler içeren kodlar? uygulamada deneyerek kullanabilirsiniz.
  ?çinde onlarca kampanya bulunan Kazand?rRio sayesinde birbirinden cazip
  hediyeler kazanabilirsiniz. Kazandirio Cips Kodu uygulama üzerinden kazanarak
  Mahalle bakkallar?n? ziyaret ederek hediyenizi talep edebilirsiniz.

  Kazand?rRio uygulamas?, mevcut durumlara ve olu?turulma amac?na göre sürekli kampanyalar düzenler.
  Pepsi, Yedigün ve Fruko gruplar?ndan Ruffless markal? cips ve içecekleri kapsayan Kazand?rio ?ifreleri kampanyalar? uygulaman?n güncel kampanyalar bölümünden kolayca inceleyebilirsiniz.

  Bu kampanyalardan eldeki Kazand?rRio kodu ile faydalanabilirsiniz.

  Kazand?rio Kodlar?

 40. 40
  Zertredly 

  Monitor Closely 1 sorafenib and voriconazole both increase QTc interval over the counter stromectol

 41. 41
  Bbhxeg 

  buy desloratadine 5mg generic purchase diltiazem pills purchase loratadine generic

 42. What i do not realize is if truth be told how you’re no longer really a lot more well-favored than you might be right now. You’re very intelligent. You understand therefore considerably in relation to this subject, made me for my part consider it from a lot of numerous angles. Its like men and women don’t seem to be fascinated until it is something to accomplish with Woman gaga! Your personal stuffs great. Always care for it up!

Leave a Reply